שינויים וביטולים - יוני

שינויים וביטולים

הודעות על ביטול ו/או שינוי של מלונות, טיסות, דמי רישום ופעילויות יתקבלו בכתב בלבד למשרדי "ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ", באמצעות פקס 03-6900842 או אי מייל לכתובת:icpas.con@arkia.co.il  

מלונות / טיסות / דמי רישום / פעילויות (במקרה של ביטול או שינוי)

שינויים:

שינויים בהזמנה יתקבלו בכתב בחברת ארקיע
עד 7 ימים לפני הכנס, עד ה- 27.05.2018.

ביטולים:

בביטול העסקה שבועיים מיום ביצוע ההזמנה, יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

דמי הביטול תקפים עד שבוע ימי עבודה לפני מועד תחילת הכנס בלבד (27.5.2018).

טיסות – (במקרה של אי הופעה לטיסה)

במקרה של אי הופעה לטיסה המוזמנת, לא יוחזר התשלום עבור הטיסה.

הזמנת טיסה אחרת תחויב בעלות מלאה של כרטיס נוסף.

ביטולים על פי חוק הגנת הצרכן:

ביטול עסקת מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981):  בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל), יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם: 
- ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או האינטרנט באופן ישיר ע"י הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ("צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);


- ההזמנה בוצעה שמונה ימים או יותר (שאינם ימי מנוחה) ממועד היציאה; הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום בצוע ההזמנה; הביטול נעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.


ביטול בכתב יש לשלוח למספר פקס  6900842- 03  בלבד. חובה לציין על גבי הפקס מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגנו. הביטול יכנס לתוקפו עם קבלת מספר אישור ביטול מנציג ארקיע. 

נרשם שביטל השתתפותו בכנס, הזמנת חדרים או טיסה בתוך 14 יום ממועד הרישום, אך לא יאוחר מיום 20.05.2018, ישולמו דמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברה המארגנת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ בימים א'-ה'

בין השעות 9:00-17:00 בטלפון 03-7230288 או בפקס 03-6900842 או בדוא"ל icpas.con@arkia.co.il  .

בימי שישי, ערבי חג וחג המוקד סגור.

נותני חסות: